18.03.2009
Съдържателен обхват и приоритети на Столична програма "Култура" през 2009 г.
...

06.01.2009
Годишна задача за дейност "Чистота" - концесионери за 2009 г.
...

23.06.2008
Обява за конкурс - процедура за публичен подбор на членове на съветите на директорите на общински търговски дружества
...

22.05.2008
Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 2008 - 2011 г.
...

18.04.2008
Общинска стратегия за психично здраве 2008-2013 г.
...