Милка Христова Христова

Заместник-председател на Столичен общински съвет

Родена е на 05.10.1957 г. в град Балчик. Висше образование: магистър по управление на стопанските дейности; магистър по право; педагогика.

Член на група МК "БСП - Лява България".

Заместник-председател на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика;

Член на постоянната комисия по икономика и собственост; на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Приемно време
Всеки втори вторник от месеца в район "Младост" - сградата на районната администрация.