Обратно Заседание № 40 от 07.10.2021 година

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
07 октомври 2021 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 
 
1.Доклад вх.№СОА21-ВК66-9055/01.10.2021 г. относно възлагане на „Топлофикация София“ ЕАД да проведе преговори с цел компенсиране на увеличените разходи на „Топлофикация София“ ЕАД вследствие на значителния ръст на цените на природния газ и въглеродните емисии през 2021 г.
Докл. Малина Едрева, Грети Стефанова, Иван Таков, Карлос Контрера
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/