Калоян Драгомиров Паргов

Роден на 13.07.1977 г. в София.
Висше образование - бакалавър по "Международни отношения" и магистър по "Европейска интеграция".

Председател на МК "БСП - Лява България".

Заместник-председател на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие.

Заместник-председател на постоянната комисия по транспорт и туризъм.