Борислав Иванов Бориславов

Роден е на 07.02.1968 г. в гр. София.
Висшето си образование придобива в СУ “Св. Климент Охридски” със специалност "История", доктор по археология.

Председател на група Реформаторски блок - София

Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика; на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие; постоянната комисия по транспорт и туризъм.