АНАТОЛИ БЛАГОЕВ ИЛИЕВ

Общински съветник от ПГ на ГЕРБ /СДС/
(от септември 2021 г.)


ДАТА НА РАЖДАНЕ: 01.08.1960 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София


ОБРАЗОВАНИЕ: Висше

  • НСА "Васил Левски" със специалност "Спортен мениджмънт" (1988)
  • Център за следдипломна квалификация към Висшия институт за спортен мениджмънт, квалификация "Спортен мениджър" (1992)

 

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2011 - 2015; 2015 - 2019; 2021 - 2023
 

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия за децата, младежта и спорта (Заместник-председател)
  • Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба (Член)
     

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

  • Всеки вторник от 15.00 до 17.00 часа в Информационнен център на бул. "Михай Еминеску" № 5


КОНТАКТИ: