ВОЙСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

Общински съветник от МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"


 


ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (Международни отношения)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2015 – 2019; 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Член)
  • ПК по финанси и бюджет (Член)
  • ПК за децата, младежта и спорта (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: