ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ

Общински съветник от ПП "Атака"
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 19.04.1956 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Ямбол

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (Теология)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по здравеопазване и социална политика (Член)
  • Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори (Член)
  • Комисия по съгласно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Член)


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Всеки петък от 13.00 до 15.00 ч., пл. "Славейков" № 4А, ет. 2