ВЛАДИСЛАВ ПАНЧЕВ ПАНЕВ

Общински съветник от ПГ "Демократична България - Обединение"
(от ноември 2019 г. до април 2021 г.)

 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 06.04.1976 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Димитровград

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС (освободен с Решение № 316 от 10.06.2021 г.):

  • Комисия по финанси и бюджет (Член)
  • Комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация (Член)
  • Комисия по транспорт и пътна безопасност (Член)