ВЛАДИМИР ВЕСЕЛИНОВ МИТОВ

Общински съветник от ПГ "Патриоти за София"
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 16.01.1984 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия за децата, младежта и спорта (Член)
  • Комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти (Член)
  • Комисия по здравеопазване и социална политика (Член)


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Петък; от 10.00 до 12.00 ч.; ул. "Пиротска" № 5, ет. 5