ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДАНЕВ

Общински съветник от ПГ "БСП за България"
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 12.02.1976 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (Право; Международни отношения)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2011 - 2015; 2015 - 2019; 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия за връзки с гражданското общество (Заместник-председател)
  • Комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти (Член)