ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ

Общински съветник от "СИНЯ СОФИЯ"

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


 


ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 1999 – 2003; 2003 – 2007; 2007 – 2011; 2011 – 2014; 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по финанси и бюджет (Член)
  • ПК по образование, култура, наука и културно многообразие (Член)
  • ПК за децата, младежта и спорта (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: