ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ КАЛАНОВСКИ

Общински съветник от ПГ "Демократична България - Обединение"
 


 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 14.01.1957 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие (Член)
  • Комисия за децата, младежта и спорта (Член)