д-р ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ МИЛЕВ

Общински съветник и заместник-председател на ПГ на ГЕРБ /СДС/
 


ДАТА НА РАЖДАНЕ: 11.09.1959 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: с. Кортен, обл. Сливен

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше
 

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2015 - 2019; 2019 - 2023
 

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия за връзки с гражданското общество (Член)
  • Комисия по обществен ред и сигурност (Председател)
  • Комисия по здравеопазване и социална политика (Заместник-председател)


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Всеки вторник от 17:00 до 19:00 ч.; кв. "Бели брези" бл. 13