ВЕНЦИ ВЕНЦИСЛАВОВ СТОЙЧЕВ

Независим общински съветник (от 08.02.2024 г.)
 
ОБРАЗОВАНИЕ: Висше

  • Мениджмънт
  • Маркетинг

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по образование, култура, наука и културно многообразие (Заместник-председател)
  • ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация (Член)
  • ПК по инженерна инфраструктура и енергийно планиране (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: