ВАСИЛ СТАЙКОВ ДРАГАНОВ

Независим общински съветник (от 08.02.2024 г.)
 
ОБРАЗОВАНИЕ: Средно


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по обществен ред и сигурност (Заместник-председател)
  • ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Член)
  • ПК, съгласно Закона за противодействие на корупцията (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: