ВАНЯ ЛАЗАРОВА ТАГАРЕВА

Общински съветник от ПГ на ГЕРБ (СДС)ОБРАЗОВАНИЕ: Висше

  • УНСС – Икономика на търговията и Икономика на човешките ресурси;
  • Военна академия "Г. С. Раковски" – магистър по Мениджмънт на сигурността и отбраната;
  • Доктор по професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки"

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2015 – 2019; 2019 – 2023; 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по обществен ред и сигурност (Председател)
  • ПК по финанси и бюджет (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: