ТОМА ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВ

Общински съветник от ПГ "Демократична България - Обединение"
 


ДАТА НА РАЖДАНЕ: 28.12.1966 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Кърджали

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2022


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС   (освободен с Решение № 95 от 10.02.2022 г.):

  • Комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Член)
  • Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори (Член)
  • комисия по транспорт и пътна безопасност (Член)