СТЕФАН АТАНАСОВ СПАСОВ

Общински съветник от МК "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (СПАСИ СОФИЯ)" 

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (Пътно строителство)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Член)
  • ПК по образование, култура, наука и културно многообразие (Член)
  • ПК по инженерна инфраструктура и енергийно планиране (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: