СИМЕОН МЛАДЕНОВ КОЛЕВ

Общински съветник от ПГ на ГЕРБ /СДС/
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 10.12.1977 г.

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия, съгласно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Заместник-председател)
  • Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори (Член)
  • Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие (Член)


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Всяка втора сряда в 14:00 ч., Столична община, ул. "Московска" 33, в Кабинет на общинския съветник
(с предварително записване на тел: 02/9377 361)