СИЛВИЯ ТОШКОВА ХРИСТОВА

Член на ПП ГЕРБ
Общински съветник от 
ПГ на ГЕРБ /СДС/

(от ноември 2019 г. до септември 2021 г.)
 

 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Велико Търново
 

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (магистър по право)

 • УНСС - София, специалност "Право"; втора слециалност "Банково дело"
 • Българско училище за политика “Д. Паница”, Програма “Управленски умения” (2013)
   

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2011 - 2015; 2015 - 2019; 2019 - 2021


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС  (освободена с Решение № 583 от 09.09.2021 г.):

 • Комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Председател)
 • Комисия съгласно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Заместник-председател)
 • Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба (Член)
   

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

 • Всяка втора и четвърта сряда в Столична община от 15:00 ч. (след записване на тел. 02/9377 321);
 • Клуб на ПП ГЕРБ - ж.к. "Суха река", бл. 18 (след записване на тел. 0885 363 009)