СИЛВИЯ ТОШКОВА ХРИСТОВА

Общински съветник от ПГ на ГЕРБ /СДС/
 

 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Велико Търново

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (магистър по право)

Висшето си образование завършва в УНСС - София, специалност "Право" и втора слециалност "Банково дело". През 2013 г. завършва и програма “Управленски умения” на Българско училище за политика “Д. Паница”.

Член на политическа партия ГЕРБ.

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2011 - 2015; 2015 - 2019; 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика (Председател)
  • ПК съгласно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Заместник-председател)
  • ПК по местно самоуправление и нормативна уредба (Член)
     

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

  • Всяка втора и четвърта сряда в Столична община от 15.00 ч. (след записване на тел. 02/9377 321);
  • Клуб на ПП ГЕРБ - ж.к. ""Суха река"", бл. 18 (след записване на тел. 0885 363 009)