СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ДОЙЧИНОВА

Общински съветник от листата на ПП "Атака"

(от май 2023 г.)
 


 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 12.08.1972 г.


ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Заместник-председател)
  • Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори (Член)