СЕВДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

Независим общински съветник (от 08.02.2024 г.)

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


 


ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Председател)
  • ПК по финанси и бюджет (Член)
  • ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация (Член)


ПРИЕМНО ВРЕМЕ: