арх. РУМЕН АТАНАСОВ РУСЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Общински съветник от листата на ПП "Атака"

(от октомври 2022 г. до май 2023 г.)
 


 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 13.12.1970 г.


ОБРАЗОВАНИЕ: Висше

  • УАСГ - гр. София, специалност Инженер по пътно строителство (от 09.1990 до 01.1996 г.)
  • УАСГ - гр. София , специалност Архитект (от 09.1996 до 02.2002 г.)


ТРУДОВА КАРИЕРА: 

  • Частен бизнес в областта на Инвестиционното проектиране (от 2002 г. до 15.03. 2017 г.)
  • Заместник-кмет на Столича община - Район "Младост" (от 15.03.2017 г. до 04.06.2018 г.)
  • ВрИД кмет на Столича община - Район "Младост" (от 04.06.2018 до 12.11.2019 г.)
  • Общински съветник в Столичен общински съвет (от 09.09.2021 г. до сега)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2021 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Заместник-председател)
  • Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори (Член) 


КОНТАКТИ: