арх. РОСИЦА ЮРИ НИКОЛОВА

Общински съветник от МК "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (СПАСИ СОФИЯ)"ОБРАЗОВАНИЕ: Висше

  • Магистър – архитект

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Заместник-председател)
  • ПК по финанси и бюджет (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: