Решение № 579 от 09.09.2021 година

За сключване на споразумение за сътрудничество в областта на културата между Столична община и „Национален дворец на културата - Конгресен център София” ЕАД.

Приложение №1

Решение № 578 от 09.09.2021 година *

За изменение на Решение № 538/28.07.2011 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. с Решение № 364/22.06.2017 г. на Столичен общински съвет и Решение № 441/18.07.2013 г. на СОС, касаещо помещения – публична общинска собственост в сградата на Общински културен институт – Дом на културата „Красно село“, с адрес: бул. „Цар Борис III“ № 41, УПИ I за културен дом и парк, кв. 15, м. „Хиподрума“, по плана на гр. София, за нуждите на културния институт, които да бъдат извадени от процедура по провеждане на конкурс и отдаване под наем, приета с Решение № 538 от 28.07.2011 г. и Решение № 441/18.07.2013 г. на СОС.

* Решението е обжалвано пред Административен съд София-град. Образувано е адм. дело № 9783/2021 г., 22 св., по описа на АССГ.
** Съдебното производство е прекратено с окончателно определение, постановено по адм. дело № 759/2022 г., четвърто отделение на ВАС. Решението на СОС е в сила.

Решение № 577 от 09.09.2021 година

За изменение на Решение № 584 по Протокол № 24 от 26.11.2020 г., по повод изпълнението на проекти, одобрени в Раздел „Открити Сцени - Логистична подкрепа“ от Календара на културните събития на Столична община за 2021 година.

Решение № 576 от 09.09.2021 година

За актуализация на бюджета на Столична община за 2021 година.

Решение № 575 от 09.09.2021 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София" на Стойка Кръстева - олимпийската шампионка по бокс и Борислав Георгиев - личен треньор.

Решение № 574 от 09.09.2021 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на олимпийските шампионки: Симона Дянкова, Стефани Кирякова, Мадлен Радуканова, Лаура Траатс и Ерика Зафирова - състезателки от националния отбор на България по художествена гимнастика - ансамбъл, Весела Димитрова - треньор на националния ансамбъл за жени, Михаела Маевска - помощник-треньор националния ансамбъл за жени и Илиана Сиракова - Председател на Българската федерация по художествена гимнастика.

Решение № 573 от 09.09.2021 година

За удостояване с отличието “Почетен знак на Столична община” на Н. Пр. Беа тен Тъшер, извънреден пълномощен посланик на Кралство Нидерландия в Република България.

Решение № 572 от 09.09.2021 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” Васил Банов - актьор. 

Решение № 571 от 09.09.2021 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” Димитър Маринов - актьор.

Решение № 570 от 09.09.2021 година

За удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на София” на Борис Чендов - професор в БАН.

Решение № 569 от 09.09.2021 година

За присъждане на отличието „Почетен гражданин на София” на Максим Ешкенази - музикант, диригент.

Решение № 568 от 09.09.2021 година

За присъждане на отличието „Почетен гражданин на София“ на Камелия Тодорова - певица, актриса.

Решение № 567 от 09.09.2021 година

За удостояване с отличието „Почетен знак на Столична община“ на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

Решение № 566 от 09.09.2021 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на проф. Никола Владов - Началник на клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантации във ВМА.

Решение № 565 от 09.09.2021 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на проф. Анри Кулев. 

Решение № 564 от 09.09.2021 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на Хайгашод Агасян - композитор.

Решение № 563 от 09.09.2021 година

За присъждане на отличието „Почетен знак на Столична община” на д-р Ваня Кастрева.

Решение № 562 от 09.09.2021 година

За присъждане на „Почетен знак на Столична община” на Университета за национално и световно стопанство - УНСС по повод 100-годишния юбилей от основаването му.

Решение № 561 от 09.09.2021 година

За присъждане на Почетен знак на Столична община на Народно читалище „Г. С. Раковски - 1925“.

Решение № 560 от 09.09.2021 година

За присъждане на отличието „Значка на София” на д-р Йордан Петров Бочков.