Решение № 700 от 17.12.2020 година

За даване на съгласие за кандидатстване на Район „Красно село“ - Столична община, да кандидатства с проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, финансирана от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Район „Красно село“ - СО за неговото реализиране.

Решение № 699 от 17.12.2020 година

За определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и даване на съгласие на СО - Район „Слатина“ за кандидатстване по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 - 2020, Операция BG05FMOP001-5.001 “3.1- Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Решение № 698 от 17.12.2020 година

За даване на съгласие за кандидатстване на Район „Средец“ - СО с проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

Решение № 697 от 17.12.2020 година

За кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-2019“.

Решение № 696 от 17.12.2020 година

За определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и даване на съгласие на Район „Илинден” за кандидатстване по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Решение № 695 от 17.12.2020 година

За даване на съгласие на Столична община - Район „Младост“ за кандидатстване с проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в СО - Район Младост“ по операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 - 2020 г. и съгласие за определянето на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

Решение № 694 от 17.12.2020 година

За даване на съгласие за кандидатстване на Район „Триадица“ - СО с проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията oт COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

Решение № 693 от 17.12.2020 година

За кандидатстване по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, финансирана от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Решение № 692 от 17.12.2020 година

За кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“ на Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 - 2020 г.

Решение № 691 от 17.12.2020 година

За даване на съгласие Район „Нови Искър“ - Столична община да кандидатства с проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Решение № 690 от 17.12.2020 година

За кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-2019“.

Решение № 689 от 17.12.2020 година

За кандидатстване по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, финансирана от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Решение № 688 от 17.12.2020 година

За даване на разрешение на СО - Район „Овча купел“ да кандидатства по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ и предоставяне заемообразни средства на СО - Район „Овча купел“ във връзка с кандидатстването, подготовката и изпълнението на дейността.

Решение № 687 от 17.12.2020 година

За кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“ на Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 - 2020 г.

Решение № 686 от 17.12.2020 година

За даване на съгласие Район „Надежда“ - Столична община да кандидатства самостоятелно по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 - 2020 г., определяйки дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

Решение № 685 от 17.12.2020 година

За определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и даване на съгласие на СО - Район „Подуяне“ за кандидатстване по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 - 2020, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1- Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Решение № 684 от 17.12.2020 година

За кандидатстване на СО - Район „Сердика” по ОПЕРАЦИЯ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 - 2020 г.

Решение № 683 от 17.12.2020 година

За даване на съгласие за кандидатстване на Район „Оборище“ - СО с проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

Решение № 682 от 17.12.2020 година

За кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“ на Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 - 2020 г.

Решение № 681 от 17.12.2020 година

За даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“ и за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.