Решение № 60 от 25.01.2007 година

За наименуване на улици на територията на район “Връбница”.


Решение № 61 от 25.01.2007 година

За предложение за награждаване с “Почетен знак на Столична община” Лука Григоров Гълъбов.


Решение № 62 от 25.01.2007 година

За изменение на Решение № 177 по Протокол № 74 от 23.03.2006 г. на СОС за удължаване срока за погасяване на заем на „Галатея-2002” ЕАД, предоставен със средства от СОПФ.


Решение № 63 от 25.01.2007 година

За отмяна на точка 17 от Решение № 831 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 64 от 08.02.2007 година

За осигуряване на средства за транспортиране и депониране на 200 000 тона балирани битови отпадъци в регионално депо Цалапица, община Пловдив.


Решение № 65 от 08.02.2007 година

За решаване на проблемите с управлението на отпадъците на територията на Столичната община в дългосрочен план.


Решение № 66 от 08.02.2007 година

За даване на съгласие на “Чистота-Искър” ЕООД да получи банкова гаранция от “Общинска банка” АД клон “Врабча” за продължаването на работата по проект “Получаване на електро и топлоенергия от сметищна газ, генерирана на депо “Суходол”.


Решение № 67 от 08.02.2007 година

За приемане и включване за финансиране от бюджета на Столичната община на поименен списък с обекти по “Програма от мероприятия за подобряване на социалната и техническата инфраструктура и качеството на живот в с. Горни Богров 2007 – 2012 г.”.


Решение № 68 от 08.02.2007 година

За избиране на кметове на кметства Кубратово, район “Нови Искър”, и Мало Бучино, район “Овча купел”.


Решение № 69 от 08.02.2007 година

За продължаване на наемните договори на наемателите на търговски обекти в подлеза “Източна порта на град Сердика”.


Решение № 70 от 08.02.2007 година

За конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 200 кв.м. в сградата на ОКИ “Красно село”.


Решение № 71 от 08.02.2007 година

За избор на работна група за определяне на двама кандидати на СОС за членове на Съвета на директорите на „Топлофикация - София” АД.


Решение № 72 от 08.02.2007 година

За избор на членове на Съвета на директорите на “Топлофикация – София” АД.


Решение № 73 от 08.02.2007 година

За сключване на договори за наем между „Столичен медицински холдинг” ЕАД и наематели – лечебни заведения.


Решение № 74 от 08.02.2007 година

За заплащане на консултантски услуги по техническо задание съгласно Решение № 866 по Протокол № 92 от 09.11.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 75 от 08.02.2007 година

За позиция на Столичния общински съвет относно навършването на осем години от несправедливото задържане на българските медици в Либия и произнесените смъртни присъди срещу тях в края на 2006 г.


Решение № 77 от 08.02.2007 година

За допълнение и изменение на Решение № 591 по Протокол № 35 от 16.12.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 78 от 08.02.2007 година

За утвърждаване на отчет за извършената работа в СОАП по изпълнението на ГОПРП и следприватизационен контрол за 2006 г.


Решение № 79 от 08.02.2007 година

За промяна на т. 4 от Решение № 654 по Протокол № 85 от 27.07.2006 г. на Столичния общински съвет.