Решение № 161 от 09.03.2006 година

За финансова подкрепа на фондация „Театър за нашите деца - Приказен път".


Решение № 162 от 09.03.2006 година

За финансова подкрепа на вестник „Стършел" за издаване на книга.


Решение № 163 от 09.03.2006 година

За кандидатстване на район "Кремиковци" с проект по Програма "ФАР" - BG 2005/017-684.01 "Схема за възстановяване и благоустрояване след наводнения".


Решение № 164 от 09.03.2006 година

За кандидатстване на район "Нови Искър" - СО за безвъзмездно и пълно финансиране на проект по Програма "ФАР" - BG 2005/017-684.01 "Схема за рехабилитация и възстановяване на щетите от наводненията".


Решение № 165 от 09.03.2006 година

За допълнение на решение №71 по протокол №68/30.01.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 166 от 23.03.2006 година

За приемане на Общинска краткосрочна програма по енергийна ефективност за 2006 - 2008 г. и Общински целеви програми по енергийна ефективност за 2006 г. и за 2007 г.


Решение № 167 от 23.03.2006 година

За изменение на Наредбата за извършване на обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии от общинската транспортна схема на територията на Столична община.


Решение № 168 от 23.03.2006 година

За увеличаване състава на някои постоянни комисии на Столичния общински съвет.


Решение № 169 от 23.03.2006 година

За създаване на Временна комисия за изработване на предложения за нормативни промени, свързани с организацията на движението на територията на Столичната община.


Решение № 170 от 23.03.2006 година

За персонални промени в Надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация.


Решение № 171 от 23.03.2006 година

За промяна на обхвата на режим на кратковременно платено паркиране „синя зона”.


Решение № 172 от 23.03.2006 година

За приемане на Отчет за дейността на ОГФМСП за 2005 г. (с три приложения) и Програмата за дейността на ОГФМСП за 2006 г. (с три приложения).


Решение № 173 от 23.03.2006 година

За промени в състава на Съвета на директорите на „Пазари Възраждане” ЕАД.


Решение № 174 от 23.03.2006 година

За промени в Съвета на директорите на „Лозана” ЕАД и „БКС - Център” ЕАД.


Решение № 175 от 23.03.2006 година

За промяна в състава на Съвета на директорите на „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД.


Решение № 176 от 23.03.2006 година

За изменение и допълнение на Решение № 24 по Протокол № 67 от 12.01.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 177 от 23.03.2006 година

За удължаване срока за погасяване заем на „Галатея 2002” ЕАД, предоставен със средства от Специализирания общински приватизационен фонд.


Решение № 178 от 23.03.2006 година

За обект „Укрепване на десния бряг на р. "Владайска” в участъка от ул. „Народно въстание” до ул. „В. Андреев”.


Решение № 179 от 23.03.2006 година

За кандидатстване на район „Връбница” с проект по програма „ФАР” BG 2005/017-684.01 „Схема за възстановяване и благоустрояване след наводнения”.


Решение № 180 от 23.03.2006 година

За отписване от списъка на ДМА на „Водоснабдяване и канализация – София” ЕАД на част от недвижим имот.