Решение № 515 от 09.12.2004 година

За предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин на София" Михаил Иванов Белчев.


Решение № 516 от 09.12.2004 година

За предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин на София” спортисти и деятели от Спортен клуб “Левски”.


Решение № 517 от 09.12.2004 година

За предложение за награждаване с “Почетен  знак на Столична община” спортисти и деятели от Спортен клуб “Левски”.


Решение № 518 от 09.12.2004 година

За актуализиране на бюджета на Столична община.


Решение № 519 от 09.12.2004 година

За актуализиране на бюджета на Столичната община.


Решение № 520 от 09.12.2004 година

За приемане и одобряване за 2005 г. на:
- план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
- конкретни размери на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.


Решение № 521 от 09.12.2004 година

За одобряване на проект за споразумение по чл. 9а, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси между Столичната община и данъчна администрация за възлагане администрирането на такса битови отпадъци за 2005 г. на органите на данъчната администрация и възлагане на кмета на Столичната община да подпише горното споразумение за Столичната община.


Решение № 522 от 09.12.2004 година

За проведени преговори и постигнато споразумение със собственика на поземлен имот № 1106 от кв. 8, м. “Драгалевска спирка”, за който е открито производство по отчуждаване с Решение № 208 по Протокол № 23/15.07.2004 г. за доизграждане на ул. "Козяк" в участъка от ул. "Сребърна" до ул. "Околовръстна" (ул. "Христо Ценов"), между о.к. 19 - о.к.  47 - о.к.  46 - о.к.  47.


Решение № 523 от 09.12.2004 година

За членство на Столичната община в Асоциацията на българските градове и региони.


Решение № 524 от 09.12.2004 година

За предложение за отпускане на седем персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 525 от 09.12.2004 година

За приключване ликвидацията на “Издателство София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.


Решение № 526 от 09.12.2004 година

За приключване ликвидацията на “Софинформ” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.


Решение № 527 от 09.12.2004 година

За постигнати резултати от преговорния процес между Столичната община и “Софийска вода” АД по повод предоговаряне на клаузи по Концесионния договор за дейността по водоснабдяване и канализация.


Решение № 528 от 09.12.2004 година

За наименуване на площад в район “Изгрев”.


Решение № 529 от 09.12.2004 година

За именуване на Целодневна детска градина № 100 в район “Оборище”, Столична община, гр. София.


Решение № 531 от 09.12.2004 година

За именуване и преименуване на улици и площади.


Решение № 533 от 09.12.2004 година

За разполагане на бюст-паметник на академик Николай Хайтов в “Борисовата градина”.