Решение № 5 от 17.12.2003 година

За определяне на представители - делегати на Столична община в общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Решение № 6 от 17.12.2003 година

За утвърждаване на Рамков договор между Общинския гаранционен фонд за МСП при Столична община и Общинска банка.

Решение № 7 от 17.12.2003 година

За изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община.

Решение № 8 от 17.12.2003 година

За изменение и допълнение на Решение № 36 по Протокол № 60 от 13.10.2003 г. и Решение № 26 по Протокол № 42 от 27.04.1998 г. на Столичния общински съвет.

Решение № 9 от 17.12.2003 година

За продажба на движими дълготрайни материални активи, чрез търг с явно наддаване от “Медико-техническа лаборатория ХVІ – София” ЕООД – в ликвидация.

Решение № 10 от 17.12.2003 година

За продажба на движими дълготрайни материални активи, чрез търг с явно наддаване от “Медико-техническа лаборатория ХХV – София” ЕООД – в ликвидация.

Решение № 11 от 17.12.2003 година

За предложение за отпускане на шест персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

Решение № 12 от 17.12.2003 година

За опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.

Решение № 13 от 17.12.2003 година

За поставяне на паметна плоча на проф. Лилия Гюлева.

Решение № 14 от 17.12.2003 година

За именуване на ОДЗ №37, район “Витоша”.

Решение № 15 от 17.12.2003 година

За подпомагане на наборни войници - сираци, служещи в Националната гвардейска част по случай Коледните празници.

Решение № 16 от 17.12.2003 година

За изплащане на допълнително материално стимулиране на служителите в системата на Столична община за 2003 г.

Решение № 17 от 17.12.2003 година

За промяна по бюджета на Столичната община за 2003 г.

Решение № 18 от 17.12.2003 година

За приемане на доклада на Временната комисия за проверка и анализ на търговските дружества с общинско имущество, общински предприятия и СОАП, създадена с Решение № 6 по Протокол № 1 от 11/14.11.2003 г. на СОС, съгласно приложение № 1.

— 20 Елементи на страница
Показване на 21 - 34 от 34 резултата.