РАДОСЛАВ ИГНАТОВ АБРАШЕВ

Общински съветник от ПГ на ГЕРБ /СДС/
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 17.12.1972 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София


ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (доцент, доктор по микробиология)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2011 - 2015; 2015 - 2019; 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия, съгласно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Председател)
  • Комисия за връзки с гражданското общество (Заместник-председател)
  • Комисия по финанси и бюджет (Член)
  • Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори (Член)
     

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Всеки трети вторник от 18:00 ч. в клуба на ПП ГЕРБ - район "Триадица"
(след предварително записване на тел: 0882 179 338)