Питане вх. № СОА22-ВК66-2937/25.03.2022 г.

 • От: Бойко Димитров  – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община 
 • Относно: Участие на Столична община в програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 – 2022 г.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 59 от 07.07.2022 г. (точка 63) и Заседание № 61 от 16.09.2022 г. (точка 46)

Питане вх. № СОА22-ВК66-2677/18.03.2022 г.

 • От: Димитър Антов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Ремонт на къщата на Райна Княгиня и предприемане на действия за опазване на сградата.

Отговор
Приложение: Снимки

Включено в дневния ред на Заседание № 54 от 21.04.2022 г. (точка 35)

Питане вх. № СОА22-ВК66-2518/15.03.2022 г. 

 • От: Николай Стойнев и Малина Едрева – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Размер на компенсациите от държавата за повишените цени на енергоизточниците за общинските детски и учебни заведения, културни домове, лечебни заведения и социални домове

Отговор
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

Включено в дневния ред на Заседание № 63 от 06.10.2022 г. (точка 48)

Питане вх. № СОА22-ВК66-2516/15.03.2022 г. 

 • От: Николай Стойнев и Екатерина Йорданова – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Размер на компенсациите от държавата за повишените цени на електроенергията и горива за транспортните дружества на Столична община.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 59 от 07.07.2022 г. (точка 62) и Заседание № 61 от 16.09.2022 г. (точка 45)

Питане вх. № СОА22-ВК66-2514/15.03.2022 г. 

 • От: Николай Стойнев и Екатерина Йорданова – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Размер на средствата, предвидени в държавния бюджет за 2022 г. за компенсации на масовия градски транспорт

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 58 от 23.06.2022 г. (точка 43)
 

Питане вх. № СОА22-ВК66-2366/11.03.2022 г.

 • От: Николай Николов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Въпроси, свързани със сигнали на граждани, живеещи на бул. „Генерал Скобелев", в пряка близост, по-точно на 3,69 м до „временното“ трамвайно трасе, изградено над подлеза пред НДК

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 63 от 06.10.2022 г. (точка 47)

Питане вх. № СОА22-ВК66-2153/07.03.2022 г. 

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Договорни отношения между Столична община, "Метрополитен" ЕАД и "Център за градска мобилност" ЕАД.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 59 от 07.07.2022 г. (точка 60) и Заседание № 61 от 16.09.2022 г. (точка 43)

Питане вх. № СОА22-ВК66-2152/07.03.2022 г. 

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова  – кмет на Столична община
 • Относно: Липса на градски стадион или общински спортен комплекс в Банкя в продължение на 25 години.

Отговор
Приложение

Включено в дневния ред на Заседание № 58 от 23.06.2022 г. (точка 42)

Питане вх. № СОА22-ВК66-2110/04.03.2022 г. 

 • От: Симеон Колев, Диян Стаматов – общински съветници
 • До: Константин Павлов  – кмет на район "Лозенец", Димитър Божилов – кмет на район "Триадица", Георги Илиев – кмет на район "Слатина", Николай Александров – кмет на район "Оборище", Петко Горанов – кмет на район "Студентски", Ангел Стефанов – кмет на район "Овча купел", Трайчо Трайков – кмет на район "Средец", Делян Георгиев – кмет на район "Изгрев", Росина Станислявов – кмет на район "Красно село", арх. Стефан Стефанов – кмет на район "Младост", Николай Гюров – кмет на район "Панчарево", Димитър Димов – кмет на район "Надежда", Иван Божилов – кмет на район "Илинден", Даниела Райчева – кмет на район "Нови Искър"
 • Относно: реализирането на Програмата за строителство на детски градини 2020 – 2023 г.

Питане вх. № СОА22-ВК66-2109/04.03.2022 г. 

 • От: Симеон Колев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова  – кмет на Столична община
 • Относно: Договорения през есента на 2021 г. инвестиционен кредит от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ).

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 58 от 23.06.2022 г. (точка 41), Заседание № 59 от 07.07.2022 г. (точка 61) и Заседание № 61 от 16.09.2022 г. (точка 44).

Питане вх. № СОА22-ВК66-2054/02.03.2022 г. 

 • От: Стефан Марков – общински съветник
 • До: Георги Илиев  – кмет на район "Слатина"
 • Относно: Неусвоени бюджетни средства за извършване на текущ ремонт на пътища.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 49 от 10.03.2022 г. (точка 40)

Питане  вх. № СОА22-ВК66-2053/02.03.2022 г. 

 • От: Стефан Марков – общински съветник
 • До: Росина Станиславова  – кмет на район "Красно село"
 • Относно: Неусвоени бюджетни средства за извършване на текущ ремонт на пътища

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 49 от 10.03.2022 г. (точка 39) и Заседание № 50 от 24.03.2022 г. (точка 47)

Питане  вх. № СОА22-ВК66-1960/28.02.2022 г. 

 • От: Диана Тонова и Иван Виделов – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова  – кмет на Столична община  
 • Относно: Включените в капиталовата програма на бюджета на Столична община, съответно за 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г. и 2022 г., средства за отчуждаване за задоволяване на общински нужди и за придобиване на земя, собственост на физически или юридически лица, за реализиране на публични мероприятия и размер на усвоените средства

Отговор
Приложение

Включено в дневния ред на Заседание № 56 от 26.05.2022 г. (точка 48) и Заседание № 57 от 09.06.2022 г. (точка 41)

Питане вх. № СОА22-ВК66-1952/28.02.2022 г. 

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Неработещи тоалетни в Западен парк една година след приключване на ремонта

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 57 от 09.06.2022 г. (точка 45)

Питане вх. № СОА22-ВК66-1951/28.02.2022 г. 

 • От: Борис Милчев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Изменение на Общия устройствен план на Столична община.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 58 от 23 юни 2022 г. (точка 40).

Питане вх. № СОА22-ВК66-1950/28.02.2022 г. 

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова  – кмет на Столична община
 • Относно: Модернизиране на "Топлофикация София" по Фонда за модернизация на ЕС

Отговор
Приложение

Включено в дневния ред на Заседание № 56 от 26.05.2022 г. (точка 47)

Питане вх. № СОА22-ВК66-1926/25.02.2022 г.

 • От: Татяна Георгиева  – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община 
 • Относно: Основен ремонт на ул. „Кукуш" и ул. "Йосиф Щросмайер”

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 56 от 26.05.2022 г. (точка 46)

Питане вх. № СОА22-ВК66-1925/25.02.2022 г.

 • От: Татяна Георгиева  – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община 
 • Относно: Основен ремонт на бул. "Рожен" в участъка от Стоков пазар "Илиянци“ до Северна скоростна тангента

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 55 от 12.05.2022 г. (точка 4)

Питане вх. № СОА22-ВК66-1924/25.02.2022 г.

 • От: Татяна Георгиева  – общински съветник
 • До: Иван Божилов – кмет на район "Илинден" 
 • Относно: Изграждане на пристройка към 33. ЕГ „Света София“, ж.к. „Света Троица“ – район „Илинден“

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 49 от 10.03.2022 г. (точка 38)

Питане вх. № СОА22-ВК66-1802/22.02.2022 г. 

 • От: Методи Лалов – общински съветник 
 • До: Петко Горанов – кмет на район „Студентски“  
 • Относно: Получено възнаграждение за допълнително материално стимулиране (ДМС) от районния кмет и служителите в районната администрация за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
Показване на 81 - 100 от 200 резултата.