Питане вх. № СОА21-ГР94-3196/11.06.2021 г.

 • От: Михаил Паргов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Договор за замяна на недвижими имоти

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 36 от 22-23.07.2021 г. (точка 147) и Заседание № 37 от 09.09.2021 г. (точка 52)

Питане вх. № СОА21-ВК66-5212/04.06.2021 г.

 • От: Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Проблеми с паркирането на ППС в София.

Питане вх. № СОА21-ВК66-5148/03.06.2021 г.

 • От: Николай Велчев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Строеж на детска градина в кв. 35, м. „Кръстова вада-изток“, район „Лозенец“

Отговор
Приложение към отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 43 от 25 ноември 2021 г. (точка 59)

Питане вх. № СОА21-ВК66-4963/28.05.2021 г.

 • От: Диана Тонова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Строителство на детски градини, информация по обекти

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 42 от 28 октомври 2021 г. (точка 48)

Питане вх. № СОА21-ВК66-4962/28.05.2021 г.

 • От: Диана Тонова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Повторното отваряне на системата за регистрация на деца в детските градини

Отговор
Приложение към отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 42 от 28 октомври 2021 г. (точка 47)

Питане вх. № СОА21-ВК66-4847/25.05.2021 г.

 • От: Методи Лалов и Тома Белев – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019 – 2023 г. по чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), План за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 43 от 25 ноември 2021 г. (точка 58)

Питане вх. № СОА21-ВК66-4481/14.05.2021 г.

 • От: Иван Мечков – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Възстановяване на Княжевския и Драгалевския лифт

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 36 от 22-23.07.2021 г. (точка 148)

Питане вх. № СОА21-ВК66-4186/05.05.2021 г.

 • От: Методи Лалов, Михаил Паргов и Веселин Калановски – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община и Здравко Здравков – главен архитект
 • Относно: Архитектурно-строителен и производствен комплекс „Захарна фабрика“

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 42 от 28 октомври 2021 г. (точка 46)

Питане вх. № СОА21-ВК66-4034/26.04.2021 г.

 • От: Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Проблеми с паркирането на ППС в София

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 36 от 22-23.07.2021 г. (точка 146), Заседание № 37 от 09.09.2021 г. (точка 51), Заседание № 39 от 23.09.2021 г. (точка 43) и Заседание № 41 от 14.10.2021 г. (точка 66)

Питане вх. № СОА21-ВК66-4033/26.04.2021 г.

 • От: Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Взаимоотношения между Общински детски градини и "Топлофикация София"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 36 от 22-23.07.2021 г. (точка 145), Заседание № 37 от 09.09.2021 г. (точка 50), Заседание № 39 от 23.09.2021 г. (точка 42) и Заседание № 41 от 14.10.2021 г. (точка 65)

Питане вх. № СОА21-ВК66-3998/26.04.2021 г.

 • От: Методи Лалов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Неотговаряща на Наредба № 1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра обществено достъпна площадка за игра на открито, находяща се в пространството между бл. 303-Б и ул. „Цар Симеон“ (зад трамвайна спирка „Ул. "Хайдут Сидер“) в район „Илинден“

Питане вх. № СОА21-ВК66-3127/20.04.2021 г.

 • От: Методи Лалов – общински съветник
 • До: Иван Божилов – кмет на район „Илинден“
 • Относно: Общинско жилище (АОС 219/05.10.2020 г.), находящо се в район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. 13 

Питане вх. № СОА21-ВК66-3778/19.04.2021 г.

 • От: Борислав Иванов – общински съветник
 • До: Стефан Стефанов – кмет на район „Младост“
 • Относно: Проведена обществена поръчка в район „Младост“, избран изпълнител и извършен частичен ремонт на терасите, прилежащите площи и английските дворове в ДГ № 117 „Надежда“, находяща се в ж.к. „Младост - 1“, ул. „Дим. Моллов“ № 9

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 34 от 10 юни 2021 г. (точка 42) и Заседание № 35 от 24.06.2021 г. (точка 52)

Питане вх. № СОА21-ВК66-3485/12.04.2021 г.

 • От: Методи Лалов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Назначени от кмета на Столична община (СО) или оправомощени от него лица в съставите на работни групи, комисии и други колективи образувания общински съветници от Столична общински съвет (СОС) от мандати 2019 – 2023, 2015 – 2019 и 2011 – 2015 г.

Питане вх. № СОА21-ВК66-3464/09.04.2021 г.

 • От: Методи Лалов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Изграждане на подземен паркинг за обществено ползване под „Цар Борис III“, включително под трамвайно трасе, в зона около Софийския районен съд, находящ се на бул. „Цар Борис III“, № 54

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 42 от 28 октомври 2021 г. (точка 45)

Питане вх. № СОА21-ВК66-2986/29.03.2021 г.

 • От: Методи Лалов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Изплатени възнаграждения (суми) от Столична община на общински съветници от Столичен общински съвет за участието им в комисии по Закона за обществените поръчки, мандати 2019 – 2023, 2015 – 2019 и 2011 – 2015 г.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 34 от 10 юни 2021 г. (точка 41), Заседание № 36 от 22-23.07.2021 г. (точка 144) и Заседание № 37 от 09.09.2021 г. (точка 50)

Питане вх. № СОА21-ВК66-2951/26.03.2021 г. 

 • От: Методи Лалов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Общински имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.95.2, находящ се в гр. София, р-н „Красна поляна“, ул. „Методи Кусевич“ № 1 и съседен общински (съсобствен) имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.129

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 34 от 10 юни 2021 г. (точка 40), Заседание № 36 от 22-23.07.2021 г. (точка 143) и Заседание № 37 от 09.09.2021 г. (точка 49)

Питане вх. № СОА21-ВК66-2873/24.03.2021 г.

 • От: Яна Тодоранова и Методи Лалов – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Нерегламентирано използване на места за паркиране от ПП „Движение за права и свободи“ върху терен публична общинска собственост, намиращ се на ул. „Братя Миладинови“

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 41 от 14.10.2021 г. (точка 68)

Питане вх. № СОА21-ВК66-2028/01.03.2021 г.

 • От: Тома Белев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Стопанисването и контролът върху шахтите, собственост на Столична община

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 34 от 10 юни 2021 г. (точка 39) и Заседание № 35 от 24.06.2021 г. (точка 51)

Питане вх. № СОА20-ВК66-10661/10.12.2020 г.

 • От: Борислав Иванов, Карлос Контрера, Иван Мечков и Милка Христова – общински съветници
 • До: Константин Павлов – кмет на район „Лозенец“
 • Относно: издадени разрешения за строеж в район „Лозенец“ и откриване на строителна площадка във УПИ I-1345 кв. 109, УПИ I-1188 кв. 88, III-3252 кв. 80, местност „Витоша Вец-Симеоново“ за обекти с изгребни  ями и без приложена улична регулация.
Показване на 181 - 200 от 200 резултата.