Питане вх. № СОА21-ВК66-9236/06.10.2021 г.

 • От: Диана Тонова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Сключване на договор за учредяване право на строеж върху имот – общинска собственост, с идентификатор 68134.1003.247.10, представляващ пристройка – стъклен навес към сграда с идентификатор 68134.1003.247.9, район "Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, ул. "Йордан Йовков“ № 13, съгласно т. IV на Решение № 208 по Протокол № 14 от 2020 г. на СОС

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 45 от 13.01.2022 г. (точка 39) и Заседание № 46 от 27.01.2022 г. (точка 30)

Питане вх. № СОА21-ВК66-8567/15.09.2021 г. 

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Милко Младенов – кмет на район "Люлин"
 • Относно: Инсталиране на охранителни камери в първи микрорайон на район "Люлин"

Питане вх. № СОА21-ВК66-8285/07.09.2021 г.

 • От: инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Законосъобразност на сумите, начислявани на абонатите на „Топлофикация София“ ЕАД, от топломери и водомери в абонатните станции в София с изтекъл срок на годност

Отговор
Приложение

Включено в дневния ред на Заседание № 44 от 16.12.2021 г. (точка 78) и Заседание № 45 от 13.12.2022 г. (точка 37)

Питане вх. № СОА21-ВК66-8282/07.09.2021 г.

 • От: Николай Николов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Поскъпване на парното и топлата вода за периода от 2010 година досега; Ремонтни дейности, извършени от "Топлофикация София" от 2010 година досега

Отговор
Приложение

Включено в дневния ред на Заседание № 45 от 13.01.2022 г. (точка 38)

Питане вх. № СОА21-ВК66-8259/03.09.2021 г.

 • От: Тома Белев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Дървета от уличното озеленяване по бул „Ген. Михаил Д. Скобелев“ и начинът, по който Столична община планира, създава, поддържа и опазва дърветата от уличното озеленяване

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 44 от 16 декември 2021 г. (точка 75)

Питане вх. № СОА21-ВК66-8258/03.09.2021 г.

 • От: Тома Белев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Намаляване площта на локална градина в имот 68134.903.1589

Питане вх. № СОА21-ВК66-8257/03.09.2021 г.

 • От: Тома Белев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Незаконно строителство в защитена местност Манастирска кория

Питане вх. № СОА21-ВК66-7907/24.08.2021 г.

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Пробиви на основни булеварди в София.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 44 от 16 декември 2021 г. (точка 77)

Питане вх. № СОА21-ВК66-7580/11.08.2021 г.

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Проблеми в район "Люлин"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 45 от 13.01.2022 г. (точка 41)

Питане вх. № СОА21-ВК66-7477/09.08.2021 г.

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Избор на строител за инсинератора за изгаряне на боклук в София и ефектите за здравето на жителите на града

Отговор
Приложение към отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 42 от 28 октомври 2021 г. (отложено) и Заседание № 44 от 16 декември 2021 г. (точка 76)

Питане вх. № СОА21-ВК66-7186/29.07.2021 г. 

 • От: Карлос Контрера – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Предвидени средства за текущ ремонт на улици, булеварди и тротоари и извършени дейности за ремонт

Питане вх. № СОА21-ВК66-7142/28.07.2021 г. 

 • От: Тома Белев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Изграждане на южното платно на бул. „Тодор Каблешков" от бул. „България" до ул. „Ген. Стефан Тошев", м. „Манастирски ливади – запад"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание 43 от 25 ноември 2021 г. (точка 61) и Заседание 44 от 16 декември 2021 г. (точка 74)

Питане вх. № СОА21-ВК66-7141/28.07.2021 г. 

 • От: Тома Белев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Стопанисването и контролът върху шахтите, собственост на Столична община

Питане вх. № СОА21-ВК66-7088/27.07.2021 г. 

 • От: Карлос Контрера – общински съветник
 • До: Георги Илиев – кмет на район "Слатина"
 • Относно: Установени и премахнати незаконни постройки на територията на кв. "Христо Ботев", столичен район "Слатина"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 37 от 09.09.2021 г. (точка 54)

Питане вх. № СОА21-ВК66-7087/27.07.2021 г. 

 • От: Карлос Контрера – общински съветник
 • До: Росина Станиславова – кмет на район "Красно село"
 • Относно: Извършени ремонтни дейности по текущ ремонт на улици и тротоари от столичен район "Красно село".

Питане вх. № СОА21-ВК66-6988/22.07.2021 г.

 • От: Борислав Иванов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Престой и паркиране на автомобил с необходимите правомощия за паркиране на местата, отредени за паркиране на общински съветници и зам. кметове на СО.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 55 от 12.05.2022 г. (точка 1)

Питане вх. № СОА21-ГР94-3920/15.07.2021 г. 

 • От: Марта Георгиева, Иво Божков и Тома Белев – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Неясноти при процедури и действия на Столична община във връзка със съфинансиране и администриране от Столична община на проект: "Адаптация и реставрация на сградата с идентификатор 68134.4336.550.1 – минерална баня „Овча купел“

Отговор
Приложение към отговор

Включено в дневния ред на Заседание 43 от 25 ноември 2021 (точка 62)

Питане вх. № СОА21-ВК66-5920/23.06.2021 г. 

 • От: Методи Лалов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Паркоместа в имот, в който е построен блок 542 в район „Връбница“, ж.к. „Връбница“, бул. "Ломско шосе"

Отговор
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

Включено в дневния ред на Заседание № 43 от 25 ноември 2021 г. (точка 60)

Питане вх. № СОА21-ВК66-5886/22.06.2021 г.

 • От: Борис Милчев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Състоянието на спортните обекти – публична общинска собственост – на Столична община

Отговор
Приложение №1

Включено в дневния ред на Заседание № 69 от 26.01.2023 г. (точка 41)

Питане вх. № СОА21-ВК66-5797/18.06.2021 г.

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Интеграция на новата система за електронно таксуване на пътниците в градския транспорт на София в метрото

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 37 от 09.09.2021 г. (точка 53), Заседание № 39 от 23.09.2021 г. (точка 44) и Заседание № 41 от 14.10.2021 г. (точка 67)

Показване на 161 - 180 от 200 резултата.