Питане вх. № СОА21-ВК66-10844/17.11.2021 г.

 • От: д-р Антон Койчев – общински съветник
 • До: Росина Станиславова – кмет на район "Красно село"
 • Относно: Заповед № РКС21-Р148-2/15.10.2021 г. за изземване от ПП СДС на нежилищен имот (клубно помещение), находящ се на бул. "Прага" № 16

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 45 от 13.01.2022 г. (точка 42)

Питане вх. № СОА21-ВК66-10089/26.10.2021 г.

 • От: Альоша Даков, Иван Таков – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Осъществен контрол, обезщетения и санкции, наложени по реда на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

Отговор
Приложение

Включено в дневния ред на Заседание № 46 от 27.01.2022 г. (точка 34)

Питане вх. № СОА21-ВК66-10088/26.10.2021 г.

 • От: Марта Георгиева – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Премахване на дълготрайна растителност в ж.к. "Свобода", район "Надежда", в нарушение на всички закони, защитаващи зелените площи и Наредбата на СОС

Отговор
Приложение - План регулация
Приложение - План застрояване

Включено в дневния ред на Заседание № 46 от 27.01.2022 г. (точка 33)

Питане вх. № СОА21-ВК66-10009/25.10.2021 г. 

 • От: Тома Белев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Обществени консултации по Графика за движение на влаковете (ГДВ) за 2022 г.

Питане вх.  № СОА21-ВК66-9894/21.10.2021 

 • От: Николай Николов – общински съветник
 • До: Иван Чакъров – кмет на район „Красна поляна“
 • Относно: Общото състояние на парк "Св. Св. Петър и Павел"

Питане вх. № СОА21-ВК66-9707/18.10.2021 г.

 • От: Борис Милчев  – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Мерки за предотвратяване на инциденти във връзка със смъртта на 16-годишния Людмил пред болница „Свети Иван Рилски“ на бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов“.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 55 от 12.05.2022 г. (точка 2)

Питане вх. № СОА21-ВК66-9686/15.10.2021 г.

 • От: Карлос Контрера – общински съветник
 • До: Росина Станиславова – кмет на район "Красно село"
 • Относно: Извършени ремонтни дейности по текущ ремонт на улици и тротоари от столичен район "Красно село"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 43 от 25 ноември 2021 г. (точка 57)

Питане вх. № СОА21-ВК66-9685/15.10.2021 г.

 • От: Карлос Контрера – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Предвидени средства за текущ ремонт на улици, булеварди и тротоари и извършени дейности за ремонт

Отговор
Приложение

Включено в дневния ред на Заседание № 46 от 27.01.2022 г. (точка 32) и на Заседание № 47 от 10.02.2022 г. (точка 28)

Питане вх. № СОА21-ВК66-9661/15.10.2021 г.

 • От: Марта Георгиева – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Навлизане на автомобили, движение и паркиране на територията на "Княз-Борисовата градина"

Отговор
Приложение

Включено в дневния ред на Заседание № 46 от 27.01.2022 г. (точка 31)

Питане вх. № СОА21-ВК08-15075/15.10.2021 г.

 • От: Стефан Марков – общински съветник
 • До: Росина Станиславова – кмет на район "Красно село"
 • Относно: Реконструкция на детска градина № 8 "Проф. д-р Елка Петрова", намираща се на територията на район "Красно село"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 43 от 25 ноември 2021 г. (точка 56)

Питане вх. № СОА21-ВК66-9450/11.10.2021 г.

 • От: Борис Милчев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Възможност за охраняване на обекти на „Софийска вода“ АД от частни охранителни фирми

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 45 от 13.01.2022 г. (точка 40)

Питане вх. № СОА21-ВК66-9445/11.10.2021 г.

 • От: Борис Милчев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Предоставяне на площи за поставяне на рекламни елементи и на рекламни елементи в станциите на Столичното метро

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 47 от 10.02.2022 г. (точка 30)

Питане вх. № СОА21-ВК66-9441/11.10.2021 г.

 • От: Борис Милчев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Отстраняване на опасност от инциденти във връзка с изкопи в кв. 170а, м. „Студентски град” и възстановяване на нормалното движение по ул. „8-ми декември“

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 47 от 10.02.2022 г. (точка 29)

Питане вх. № СОА21-ВК66-9236/06.10.2021 г.

 • От: Диана Тонова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Сключване на договор за учредяване право на строеж върху имот – общинска собственост, с идентификатор 68134.1003.247.10, представляващ пристройка – стъклен навес към сграда с идентификатор 68134.1003.247.9, район "Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, ул. "Йордан Йовков“ № 13, съгласно т. IV на Решение № 208 по Протокол № 14 от 2020 г. на СОС

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 45 от 13.01.2022 г. (точка 39) и Заседание № 46 от 27.01.2022 г. (точка 30)

Питане вх. № СОА21-ВК66-8567/15.09.2021 г. 

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Милко Младенов – кмет на район "Люлин"
 • Относно: Инсталиране на охранителни камери в първи микрорайон на район "Люлин"

Питане вх. № СОА21-ВК66-8285/07.09.2021 г.

 • От: инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Законосъобразност на сумите, начислявани на абонатите на „Топлофикация София“ ЕАД, от топломери и водомери в абонатните станции в София с изтекъл срок на годност

Отговор
Приложение

Включено в дневния ред на Заседание № 44 от 16.12.2021 г. (точка 78) и Заседание № 45 от 13.12.2022 г. (точка 37)

Питане вх. № СОА21-ВК66-8282/07.09.2021 г.

 • От: Николай Николов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Поскъпване на парното и топлата вода за периода от 2010 година досега; Ремонтни дейности, извършени от "Топлофикация София" от 2010 година досега

Отговор
Приложение

Включено в дневния ред на Заседание № 45 от 13.01.2022 г. (точка 38)

Питане вх. № СОА21-ВК66-8259/03.09.2021 г.

 • От: Тома Белев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Дървета от уличното озеленяване по бул „Ген. Михаил Д. Скобелев“ и начинът, по който Столична община планира, създава, поддържа и опазва дърветата от уличното озеленяване

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 44 от 16 декември 2021 г. (точка 75)

Питане вх. № СОА21-ВК66-8258/03.09.2021 г.

 • От: Тома Белев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Намаляване площта на локална градина в имот 68134.903.1589

Питане вх. № СОА21-ВК66-8257/03.09.2021 г.

 • От: Тома Белев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Незаконно строителство в защитена местност Манастирска кория
Показване на 141 - 160 от 193 резултата.