Питане вх. № СОА22-ВК66-1506/14.02.2022 г. 

 • От: Малина Едрева  – общински съветник
 • До: Константин Павлов  – кмет на район "Лозенец"
 • Относно: Неизпълнение на Програма за строителство на детски градини 2021 – 2023 г.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 49 от 10.03.2022 г. (точка 37)

Питане вх. № СОА22-ВК66-1495/14.02.2022 г.

 • От: Бойко Димитров  – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Информация за финансовото състояние на Столична община

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 56 от 26.05.2022 г. (точка 45)

Питане вх. № СОА21-ВК66-1494/14.02.2022 г.

 • От: Бойко Димитров  – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Отчуждаване поземлени имоти, отредени съгласно ПУП на "Младост" за детски градини и за паркове и градини с публичен достъп

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 57 от 09.06.2022 г. (точка 44)

Питане вх. № СОА22-ВК66-1277/08.02.2022 г.

 • От: Михаил Паргов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Дейността на дирекция „Образование“ и казусът с ДГ № 151 „Леда Милева“

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 55 от 12.05.2022 г. (точка 5)

Питане вх. № СОА22-ВК66-1259/08.02.2022 г.

 • От: Борис Милчев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Отчуждаване на частни поземлен имот и сграда за изграждане на обект „Трасе на Главен канализационен колектор — клон II по ул. „Емилиян Станев — III етап“, район „Триадица“, гр. София

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание №49 от 10.03.2022 г. (точка 36)

Питане вх. № СОА21-ВК66-988/01.02.2022 г.

 • От: Диана Тонова и Иван Виделов  – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Общ брой на заетите по служебно и трудово правоотношение лица в администрацията на Столична община, районните администрации, звената на бюджетна издръжка, общинските предприятия и търговски дружества със 100% общинско участие, както и колко от тях са навършили пенсионна възраст 

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 57 от 09.06.2022 г. (точка 42)

Питане вх. № СОА21-ВК66-987/01.02.2022 г.

 • От: Диана Тонова и Иван Виделов  – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Изградени нови детски градини за периода 2020 г. – 2021 г. с предоставените от държавата 65 млн. лева

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 54 от 21.04.2022 г. (точка 32)

Питане вх. № СОА22-ВК66-927/31.01.2022 г.

 • От: Методи Лалов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Парк „Княжевска борова гора“ и предприетите действия в тази връзка от страна на кмета на Столична община за запазването му за широко обществено ползване

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 66 от 24.11.2022 г. (точка 48) и Заседание № 67 от 15.12.2022 г. (точка 69)

Питане вх. № СОА22-ВК66-653/21.01.2022 г. 

 • От: Методи  Лалов  – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Назначаване от кмета на СО Йорданка Фандъкова на Ивайло Иванов на длъжност директор на Столичния инспекторат

Питане вх. № СОА22-ВК66-578/20.01.2022 г.

 • От: Методи Лалов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Финансиране на общинското дружество „Метрострой” ЕАД – в ликвидация, с ЕИК: 000638469, от бюджета на Столичната община

Отговор

 Включено в дневния ред на Заседание № 48 от 24.02.2022 г. (точка 30)

Питане вх. № СОА22-ВК66-465/17.01.2022 г.

 • От: Борис Милчев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Прекомерно продължили административни производства за служебно изработване и одобряване на подробни устройствени планове (ПУП)

Отговор  

Включено в дневния ред на Заседание № 48 от 24.02.2022 г. (точка 29)

Питане вх. № СОА22-ВК66-205/11.01.2022 г.

 • От: Борис Милчев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Придобиване на частен поземлен имот с идентификатор 68134.1003.354 за нуждите на зелената система на Столична община

Отговор
Приложение

Включено в дневния ред на Заседание № 57 от 09.06.2022 г. (точка 43)

Питане вх. № СОА21-ВК66-12223/22.12.2021 г. 

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Евентуален строеж в зелена площ в ж.к. "Дианабад"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 67 от 15.12.2022 г. (точка 71) и Заседание № 68 от 12.01.2023 г. (точка 31)

Питане вх. № СОА21-ВК66-12139/21.12.2021

 • От: Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно:  Разполагането на Коледна реклама пред Народен театър „Иван Вазов“

Отговор
Приложение: Схема
Приложение: Разрешение за поставяне

 Включено в дневния ред на Заседание № 50 от 24.03.2022 г. (точка 49)

Питане вх. № СОА21-ВК66-12137/21.12.2021 г. 

 • От: Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Незаконно строителство на територията на Столична община

   Отговор

 Включено в дневния ред на Заседание № 48 от 24.02.2022 г. (точка 28) и Заседание № 49 от 10.03.2022 г. (точка 35)

Питане вх. № СОА21-ВК66-12136/21.12.2021 г.

 • От: Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно:  Развитие по инцидента пред болница „Св. Иван Рилски“ на 14.02.2021 г.

 Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 48 от 24.02.2022 г. (точка 27) и Заседание № 49 от 10.03.2022 г. (точка 34)

Питане вх. № СОА21-ВК66-11458/03.12.2021 г.

 • От: Диана Тонова – общински съветник
 • До: Николай Гюров – кмет на район "Панчарево"
 • Относно: Действия на администрацията на район "Панчарево" по възстановяване собствеността на Столична община върху ул. "Искър" във вид, местоположение и цялост съгласно действащия регулационен план от 1970 г.

Питане вх. № СОА21-ВК66-11318/30.11.2021 г.

 • От: Иван Мечков и Николай Николов – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Стопанисването и поддръжката на парк "Славия"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 47 от 10.02.2022 г. (точка 32)

Питане вх. № СОА21-ВК66-11261/29.11.2021 г. 

 • От: Калоян Паргов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Ремонт на релсов път на трамвай № 5

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 47 от 10.02.2022 г. (точка 31) и на Заседание № 48 от 24.02.2022 г. (точка 26)

Питане вх. № СОА21-ВК66-11016/22.11.2021 г. 

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Мигащ зелен сигнал и секундарници на светофарите в София

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 55 от 12.05.2022 г. (точка 3)

Показване на 121 - 140 от 193 резултата.