ПРОШКО НАЧЕВ ПРОШКОВ

Общински съветник от ПГ на ГЕРБ /СДС/
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 31.08.1974 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (инженер)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2011 - 2015; 2015 - 2019; 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране (Председател)
  • Комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация (Член)
  • Комисия по транспорт и пътна безопасност (Член)