НИКОЛАЙ ВЕЛЬОВ ВЕЛЧЕВ

Общински съветник от ПГ "БСП за България"
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 04.04.1982 г.

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (Икономика - счетоводство и контрол)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране (Заместник-председател)
  • Комисия за връзки с гражданското общество (Член)