НИКОЛАЙ ВЕЛЬОВ ВЕЛЧЕВ

Общински съветник от МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"


 


ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (икономическо)

  • Магистър "Счетоводство и контрол"

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 – 2023; 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК за връзки с гражданското общество (Председател)
  • ПК по инженерна инфраструктура и енергийно планиране (Заместник-председател)
  • ПК по обществен ред и сигурност (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: