НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ НИКОЛОВ

Общински съветник и секретар на ПГ "БСП за България"
 


ДАТА НА РАЖДАНЕ: 25.04.1987 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2015 – 2019; 2019 – 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по международно сътрудничество и туризъм, Европейски програми и проекти (Заместник-председател)
  • Комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Член)
  • Комисия за децата, младежта и спорта (Член)


ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА СРЕЩИ С ГРАЖДАНИ:

  • Всеки вторник от 10:00 ч. – 12:00 ч. в РС на БСП "Красно село" (ул. "Пчела" № 27)


КОНТАКТИ: