Обратно Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 05.07.2018 г.