Обратно Временна комисия за провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 г.- втора част

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СОФИЙСКИ ГРАДСКИСЪД  ЗА МАНДАТ  2017-2020 ГОД.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

Кандидатите да се явят за изслушване в сградата на Столична община, ул. „“Московска“ № 33, ет. 5, Зала № 5, както следва:

 •  кандидати с номера от 1 до 50 включително- да се явят на 18.04.2017 г, /вторник/, от 9.30 часа;
 •  кандидати с номера от 51 до 110 включително- да се явят на 18.04.2017 г, /вторник/, от 13.00 часа;
 •  кандидати от номера от 111 до 161 включително- да се явят на 19.04.2017 г, /сряда/, от 9.30 часа.
 •  кандидати от номера от 162 до 223 включително- да се явят на 19.04.2017 г, /сряда/, от 13.00 часа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички кандидати да носят документ за самоличност.
 

ВХ. НОМЕР И ДАТА НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

/В СРОК ДО 17.03.2017Г./

ТРИ ИМЕНА

НА КАНДИДАТА

 1.  

СОА17-ГР94-1323/22.02.17 г.

РУМЕН  ДИМОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1308/22.02.17 г.

ЙОРДАНКА  ПАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1304/22.02.17 г.

ВАНЯ  НАЙДЕНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1298/22.02.17 г.

ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1264/21.02.17 г.

АТАНАС  ПЕТКОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1266/21.02.17 г.

ЦИМА  БОРИСОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1261/21.02.17 г.

ДИАНА МИЛОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1320/22.02.17 г.

ИРЕНА  ГЪЛЪБОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1316/22.02.17 г.

МИЛКА  СТОИМЕНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1289/22.02.17 г.

СИЛВИЯ  СЛАВЧЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1273/21.02.17 г.

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1282/22.02.17 г.

ВАНГЕЛИЯ  ЯКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1288/22.02.17 г.

ТОДОР  ДИМИТРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1334/24.02.17 г.

СИМЕОН  САВОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1471/27.02.17 г.

НЕЛИ  АНГЕЛОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1052/14.02.17 г.

СТОЙЧО  ТОМОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1178/20.02.17 г.

ПЕТЪР  ТУХОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1362/24.02.17 г.

АНДРЕЙ СТЕФАНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1356/24.02.17 г.

ВАСИЛ  ГЕОРГИЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1338/24.02.17 г.

ПЕТЪР  ТЕОДОРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1343/24.02.17 г.

ЕЛИЦА  ЙОВКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1345/24.02.17 г.

КАМЕЛИЯ  ВАСИЛЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1347/24.02.17 г.

ЕМАНУЕЛА  СЕВАСТАКИЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1353/24.02.17 г.

ЛЮБКА  ГАНЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1468/27.02.17 г.

ВЕСЕЛИНА  ХРИСТЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1774/13.03.17 г.

МАРИЯ  МОСКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1802/14.03.17 г.

БОЧО  ШЕЙТАНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1452/27.02.17 г.

ДАНИЕЛА  ВЪЧЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1449/27.02.17 г.

АНДРИАНА  ПЕЧЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1451/27.02.17 г.

ДИЛЯНА  ГОСПОДИНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1439/27.02.17 г.

ТОШКО  ПОПТОЛЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1440/27.02.17 г.

ИВАНКА  АЛЕКСИЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1923/17.03.17 г.

ВЕНКО  МИХАЙЛОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1908/17.03.17 г.

ГАЛЯ  ТРАЙКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1905/17.03.17 г.

СНЕЖАНКА  СПИРИДОНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1349/24.02.17 г.

ВАЛЕНТИНА  ТОНЧЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1223/20.02.17 г.

НИКОЛА  ТОДЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1224/21.02.17 г.

ОГНЯН  МОНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1225/21.02.17 г.

ФЛОРЕНТИН  ЛЕВОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1230/21.02.17 г.

АСЯ  ДОБРЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-2205/20.02.17 г.

РУМЯНА ПЕТКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1221/20.02.17 г.

СВЕТЛАНА  ИВАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1156/17.02.17 г.

ДАЯНА  КРЪСТАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1162/17.02.17 г.

КРИСТИЯН ДОЧЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1187/20.02.17 г.

ЕВЛОГИ  КРУМОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1919/17.03.17 г.

ТЕМИДА ПЕТРОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1192/20.02.17 г.

ОГНЯН ИВАНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1872/16.03.17 г.

ВИОЛЕТА  СТОЙКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1412/27.02.17 г.

КРАСИМИРА  ПЕТРОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1118/16.02.17 г.

МИЛЕНА  КАРАДАШКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1117/16.02.17 г.

ГЕРГАНА  ЛАЛЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1124/16.02.17 г.

ВАЛЕНТИНА  БАРЪМСКА

 1.  

СОА17-ГР94-1137/16.02.17 г.

СТЕЛА  ЩУРКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1134/16.02.17 г.

ЮЛИЯ  ВЕЛЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1140/17.02.17 г.

ЛЮДМИЛА  МЕЛКОНЯН

 1.  

СОА17-ГР94-1147/17.02.17 г.

ГАЛЯ  БОЧАРОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1145/17.02.17 г.

БЛАГОВЕСТА ЛАМБРЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1377/24.02.17 г.

РОЗКА  ЯКИМОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1403/27.02.17 г.

ЛИЛИЯ  РАДЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1404/27.02.17 г.

ТОДОР РАДЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1402/27.02.17 г.

ПАВЛИНКА  ИВАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1416/27.02.17 г.

МАЯ   ЙОНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1406/27.02.17 г.

МИРОСЛАВ  МАРИНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1405/27.02.17 г.

МАРИЯ  ТАНЪМОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1401/24.02.17 г.

ДАНИЕЛА МАРИНKОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1355/24.02.17 г.

ОГНЯН  ПЕТКОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1914/17.03.17 г.

МАРИЯНА  КАСАБОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1047/14.02.17 г.

ВАЛЕНТИН  СИМОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1373/24.02.17 г.

СТАНИСЛАВ  АЛЕКСАНДРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1080/15.02.17 г.

НАДЕЖДА  АЛЕКСАНДРОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1103/16.02.17 г.

МАРИЯ ШИКАЛАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1195/20.02.17 г.

МАРИНА  ЦВЕТАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1360/24.02.17 г.

ЦАНКА  МЕХМЕДОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1930/17.03.17 г.

СТОЯН  СПАСКОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1904/17.03.17 г.

КРУМ  НИКОЛОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1910/17.03.17 г.

КАПКА  АСЕНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1912/17.03.17 г.

ВЪРБИНА  НИКОЛОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1897/16.03.17 г.

ИВА  НИКОЛАЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1874/16.03.17 г.

ЕМИЛИЯ  ИВАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1873/16.03.17 г.

МИЛАН ГЕРАСИМОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1890/16.03.17 г.

МАРИЯ СИМЕОНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1892/16.03.17 г.

МАРИЯ  ЛУКАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1430/27.02.17г.

ВИКТОР  ДАМЯНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1456/27.02.17г.

НИКОЛА  АНДРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1435/27.02.17г.

АННА  НЕНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1431/27.02.17г.

НИНА  АНГЕЛОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1434/27.02.17г.

МАРИЯН ДЯКОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1450/27.02.17г.

СВЕТЛА  ПЕТКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1348/24.02.17г.

ЛЮБИМКА  КУЗЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1384/24.02.17г.

ЕВГЕНИЙ  ПЕПЕЛЯНКОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1387/24.02.17г.

ТЯНИКА  ВАРИМЕЗОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1379/24.02.17г.

СОНЯ  КОДЖАБАШЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1109/16.02.17г.

ИВАН  КОЖУХАРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1096/16.02.17г.

НАДКА  ХИНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1382/24.02.17г.

ГЕОРГИ  ЛАСКИН

 1.  

СОА17-ГР94-1390/24.02.17г.

РУМЯНА  АНДРЕЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1025/13.02.17г.

ЦВЕТАНКА  ПАШОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1019/13.02.17г.

МАРИЯ  ЯНКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1043/14.02.17г.

ИВАЙЛО  ПЕТРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-997/13.02.17г.

СТЕФЧО  ЛАЗАРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1002/13.02.17г.

ВИКТОРИЯ А ЙОВЧЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1003/13.02.17г.

ЕЛЕНА  ДИМИТРОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1001/13.02.17г.

ВЕЛИЧКА  НИКОЛОВА      

 1.  

СОА17-ГР94-1395/24.02.17г.

ИВАЙЛО  ВЕНЧЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1469/27.02.17г.

ГЮЛБИН  ХАДЖИМУСТАФОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1407/27.02.17г.

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1623/07.03.17г.

НИКОЛАЙ ЧОБАНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1795/14.03.17г.

ЗДРАВКО  СТОИЛКОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1206/20.02.17г.

МАРИЯ  ИВАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1190/20.02.17г.

МАЯ  ПОПОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1963/17.03.17г.

СОНЯ  КОСТАДИНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1331/23.02.17г.

ТОТКА  ДЕНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1414/27.02.17г.

МАРИНА ДИМИТРОВА

 1.  

СОА16-ГР94-1920/17.03.17г

ВЯРА  ГУСЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1761/13.03.17Г.

АЛЕКСАНДЪР  АЛЕКСАНДРОВ

 1.  

СОА16-ГР94-1932/17.03.17г

МАРИЯ  ДИМИТРОВА

 1.  

СОА16-ГР94-1961/17.03.17г.

МИМИ  КОВАЧЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1789/14.03.17Г.

АНЖЕЛИНА  МЕЧКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1503/28.02.17Г.

КРЕМЕНА  ПЕНКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-832/07.02.17Г.

ВЪЛКО  ДЖАНКАРДАШЛИЙСКИ

 1.  

СОА17-ГР94-1834/15.03.17Г.

ДИМИТЪР  АНГЛЕЛОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1231/21.02.17Г.

НИКОЛАЙ  САДОВСКИ

 1.  

СОА17-ГР94-1128/16.02.17 Г.

ИЛИЯ  ИЛИЕВ 

224. СОА17-ГР94-877/08.02.17 Г.

МИЛИЯ  ЦАКОВА

225. СОА17-ГР94-477/24.01.17 Г. ЗАХАРИ ЗАРКОВ