Обратно Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 10.05.2019 г.