МИРОСЛАВ ЛАСЛО БОРШОШ

Общински съветник, избран от листата на ГЕРБ (СДС) – гражданска квотаОБРАЗОВАНИЕ: Висше (магистър)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по образование, култура, наука и културно многообразие (Председател)
  • ПК за децата, младежта и спорта (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: