МИЛКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Общински съветник и заместник-председател на ПГ "БСП за България"
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 05.10.1957 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Балчик

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2011-2015; 2015-2019; 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по здравеопазване и социална политика (Заместник-председател)
  • Комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация (Член)