МИХАИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ

Общински съветник от ПГ "Патриоти за София"
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 10.08.1988 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Сливен

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (магистър по право)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба (Член)
  • Комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация (Член)
  • Комисия за връзки с гражданското общество (Член)
  • Комисия по съгласно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Член)


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Петък; от 14.00 до 17.00 ч.; ул. "Пиротска" № 5, ет. 5