Обратно Заседание № 62 от 17.09.2022 година

ИЗВЪНРЕДНО ТЪРЖЕСТВЕНО  ЗАСЕДАНИЕ № 62 ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА СОФИЯ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
17 септември 2021 г. (събота), 10:00 часа

Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33


ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Приветствия от кмета на Столичната община и председателя на Столичния общински съвет.

2.Награждаване със званието „Почетен гражданин на София”.

3.Връчване на „Почетен знак на Столичната община”.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:........

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/