Обратно Заседание № 7 от 28.01.2020 година

ЗАСЕДАНИЕ № 7 (ИЗВЪНРЕДНО) 
28 януари 2020 г. (вторник) от 10:00 часа


ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Доклад вх. №СОА20-ДИ04-212/4/24.01.2020 г. относно писмо с вх. № СОА20-ДИ04-212/23.01.2020 г. на министрите на икономиката, регионалното развитие и благоустройството и околната среда и водите за предприемане на действия за осигуряване на допълнително водоснабдяване на гр. Перник чрез водоснабдителната система на Столична община.
    Докл. Прошко Прошков, Георги Георгиев
    Решение № 36 по т. 1, обявено на 28.01.2020 г.