Обратно Заседание № 81 от 17.09.2019 година

ДНЕВЕН РЕД
на 81-во заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 17 септември 2019 г. (вторник) от 10:00 часа

 

1. Приветствия от кмета на Столичната община и председателя на Столичния общински съвет.

2. Награждаване със званието „Почетен гражданин на София”.

3. Връчване на „Почетен знак на Столичната община” и на „Значка на София”.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...................................
 
                            /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/